Skip Navigation

신상품 베스트 메이드수 아웃웨어 상의 드레스 하의 데님 세일 악세사리 슈즈 개인결제창 장바구니 로그인 회원가입 주문조회 마이페이지 공지사항 상품문의 구매후기 vip
[ 1:1 Inquiry ]
Read
배송기간
Date : 2014-11-01
Name : Jaehee No
Hits : 1400

미국 중부 사는데요~

지금 주문하기 전에, 배송이 얼마나 걸리는지 알고 싶어서요.

주문한 것 중에 수제화도 잇어요~ 따로 보내주시는지, 아님 수제화랑 같이 해서 보내는지 궁금해서요

수제화가 보통 10~20일 걸린다 하길래 그럼 한달 정도 걸리나요?

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
34
normal
Umi
2015-03-27
1649
33
normal
Ramadhani
2015-03-27
1773
32
normal
WEIWEI CHEN
2015-02-05
1148
31
normal
shipping (1)
Yihui Wang
2015-02-02
1303
30
normal
WEIWEI CHEN
2015-02-01
1180
29
normal
order (1)
yanqiu wang
2015-01-24
1286
28
normal
Hemin
2014-11-18
1159
27
normal
jshi
2014-11-04
1425
26
normal
Jaehee No
2014-11-01
1400
25
normal
mijin namkoong
2014-10-25
2065
24
normal
Famia Tai
2014-09-02
1422
23
normal
Priscilla Wu
2014-06-01
1519
22
normal
Chung
2014-05-28
1549
21
normal
Chung
2014-05-28
1610
20
normal
evatsang0614
2014-04-25
1483
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8